Nowe wyposażenie i sprzęt ratownictwa dla OSP

osp2518_października 2018 roku w budynku Urzędu Gminy w Krasnymstawie odbyło się uroczyste przekazanie dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Krasnystaw wyposażenia i sprzętu ratownictwa zakupionego ze środków Funduszu Sprawiedliwości - Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego  dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

   Zadanie zostało zrealizowane w ramach ogłoszonego Programu I priorytetu IIIB - Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – polegało na nabyciu wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.


Wartość zakupionego sprzętu wyniosła: 90 552,20 zł.
Dofinansowanie ze środków Funduszu Sprawiedliwości to 99% - 89 646,68 zł, natomiast wkład własny to 1% - 905,52 zł.

W ramach złożonego wniosku udało się pozyskać sprzęt dla następujących jednostek:

  • Ochotnicza Straży Pożarna w Małochwieju Dużym otrzymała zestaw narzędzi hydraulicznych o wartości 53 000 zł oraz defibrylator o wartości 6 469,20 zł
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Krupem otrzymała defibrylator za kwotę 6 469,20 zł, detektor prądu przemiennego za kwotę 2 140,20 zł oraz zestaw podpór i klinów do stabilizacji pojazdu za kwotę 1131,60 zł
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Siennicy Nadolnej otrzymała zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 z deską oraz szynami o wartości  5529,60 oraz butle stalowe na sprężone powietrze za kwotę 1648,20 zł
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Bzitem otrzymała zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 wraz z deską i szynami o wartości 5529,60 zł
  • Pozostałe jednostki OSP Wincentów, OSP Czarnoziem i OSP Zażółkiew otrzymały agregaty prądotwórcze każdy o wartości 2878,20 zł

Uroczystego przekazania sprzętu dokonał pełniący funkcje Wójta Gminy Krasnystaw Pan Wojciech Kowalczyk w obecności Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie Pana Dariusza Pylaka.

logo ms

 

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u