OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO

Działając na podstawie art. 1 lf ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 z późn. zm.), zawiadamiam, że na rzecz Zarządu Województwa Lubelskiego reprezentowanego przez Z-cę Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie, wydana została w dniu 09 października 2018 r. decyzja znak: 1F-1.7820.14.2018.ZS, w zakresie:

Czytaj więcej...

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u