Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) oraz w nawiązaniu do art. 388 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu, na wniosek złożony przez Gminę Krasnystaw ul. M. Konopnickiej 4, 22-300 Krasnystaw, postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego określonego w art. 35 ust. 3 pkt. 1 ustawy Prawo wodne, tj. na:

Czytaj więcej...

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u