„Droga do Niepodległości Polski – historia Franciszka Żurka”

W dniu 23 września 2018 roku w Wiejskim  Domu Kultury w Krynicy odbyła się uroczystość pn. „Droga  do Niepodległości Polski - historia  Franciszka Żurka” zorganizowana w czwartą rocznicę nadania imienia Patrona.
     Impreza rozpoczęła się   od złożenia  kwiatów i zapalenia zniczy przed tablicą  upamiętniającą   tego Zacnego Obywatela Krynicy.

    Następnie  wszyscy  zebrani  udali się  do sali  widowiskowej gdzie o życiu i działalności  Franciszka Żurka  opowiadał P. Lucjan Cimek- regionalista, Wiceprezes  Oddziału  Ludowego Towarzystwa  Naukowo- Kulturalnego  w Krasnymstawie.

   Na część artystyczną złożyły się : montaż  słowno- muzyczny  w wykonaniu dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w  Krupem oraz koncert Kapeli Ludowej  Cukrowniacy.

    Zebrani na uroczystości mogli również obejrzeć wystawę  znaczków, numizmatów, pocztówek i publikacji  związanych  ze 100 leciem Niepodległości Polski - autorstwa Stefana Francessona - mieszkańca Krynicy oraz  portret Franciszka Żurka wykonany przez młodą mieszkankę Dominikę Zaj. Pyszny poczęstunek dla  wszystkich  gości  przygotowały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Krynicy.

   Spotkanie swoją obecnością zaszczycili m.in.: Krzysztof Grabczuk -  Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Janusz Szpak - Starosta Krasnostawski, Henryk Knap - Radny Rady Powiatu, Wojciech Kowalczyk - Pełniący Funkcję Wójta Gminy Krasnystaw, Janina Wiechnik- Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Krasnystaw, Edyta Gajowiak - Powroźnik – Sekretarz Gminy Krasnystaw.

   Organizatorzy tj.  Gminne Centrum Kultury w Krasnymstawie z/s w Siennicy Nadolnej, Koło Gospodyń Wiejskich w Krynicy,  Rada Sołecka i Ochotnicza Straż Pożarna w Krynicy  składają serdeczne podziękowania Starostwu Powiatowemu w Krasnymstawie oraz Bankowi Spółdzielczemu w Krasnymstawie za  wsparcie finansowe  uroczystości.

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u