Inauguracja roku szkolnego 2018/19 w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Krupem

To nie było zwykłe rozpoczęcie roku szkolnego w Krupem. Rozpoczęcie roku było wyjątkowe – bo choć w sali gimnastycznej witaliśmy nowy rok szkolny 2018/2019  to uroczystość przebiegła pod znakiem... pożegnania.

   Ze szkołą – po 37 latach pracy w niej, i po 32 latach dyrektorowania – pożegnał się dyrektor Henryk Długosz - cieszący się dużym autorytetem i szacunkiem wśród uczniów, rodziców oraz grona pedagogicznego. Świadczyły o tym liczne podziękowania wyrażone w słowach, piosenkach i upominkach. Nie obyło się bez łez wzruszeń, podziękowań, wspomnień... Dyrektor Długosz  odszedł na emeryturę rok przed końcem kadencji.

   Dlatego w czerwcu 2018 r. odbył się konkurs na nowego dyrektora szkoły, którym została pani Izabela Józefowska.

    Podziękowania za wieloletnią pracę, serce włożone w zarządzanie szkołą, zaangażowanie na trudnym stanowisku złożyli: Wojciech Kowalczyk – Pełniący Funkcję Wójta Gminy Krasnystaw, dyrektor Izabela Józefowska, przewodnicząca Rady Rodziców Agnieszka Pastuszak, Alicja Tomasik-Matysiak w imieniu nauczycieli oraz przedstawiciele uczniów.

   Pan Henryk Długosz dziękując za życzenia wspomniał o satysfakcji, którą przynosiła mu praca, efektywnej współpracy z nauczycielami oraz radości płynącej z kontaktów z uczniami, którzy teraz przyprowadzili do szkoły własne dzieci.

  Dziękujemy za lata pracy!

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u