Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

dla przedsięwzięcia pn.„Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu działek nr ewid. 172/10 i 172/12, położonych w przy ul. Borowej w Krasnymstawie"

Czytaj więcej...

 

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u