Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) oraz w związku z art.388 ust.l pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm) zawiadamiam o wszczęciu postępowania, na wniosek złożony przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Białka" Białka 11/11 22-300 Krasnystaw, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu ścieków oczyszczonych w oczyszczalni ścieków typu Bioekol - Hybryda 450

Czytaj więcej...

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u