Grant dla stowarzyszenia

   Stowarzyszenie Wspólnie dla Gminy Krasnystaw zrealizowało grant za pośrednictwem LGD Krasnystaw Plus ze środków EFRR w ramach działania 19.2 Wsparcie Kapitału Społecznego poprzez rozwój potencjału organizacji pozarządowych na obszarze LGD.


W październiku 2016r. złożyło wniosek aplikacyjny  pn. „Wsparcie potencjału społecznego Stowarzyszenia Wspólnie dla Gminy Krasnystaw poprzez zakup sprzętu IT oraz usług i materiałów promocyjnych”

   Wartość projektu to 8 023,67 zł kwota dofinansowania pokryła w 100 % całość wydatków  okres realizacji zadania przebiegał od 20 lutego do 30 maja 2018r.

   W ramach projektu zostały  zakupione sprzęty IT : komputer przenośny z oprogramowaniem, drukarka laserowa  oraz  oprogramowania do prowadzenia księgowości ponadto wykonano stronę internetową oraz logo i papier firmowy.

logo

Stowarzyszenie Wspólnie dla Gminy Krasnystaw zrealizowało grant za pośrednictwem LGD Krasnystaw Plus ze środków EFRR w ramach działania 19.2 Wsparcie Kapitału Społecznego poprzez rozwój potencjału organizacji pozarządowych na obszarze LGD.

W październiku 2016r. złożyło wniosek aplikacyjny pn. „Wsparcie potencjału społecznego Stowarzyszenia Wspólnie dla Gminy Krasnystaw poprzez zakup sprzętu IT oraz usług i materiałów promocyjnych”

Wartość projektu to 8 023,67 zł kwota dofinansowania pokryła w 100 % całość wydatków okres realizacji zadania przebiegał od 20 lutego do 30 maja 2018r.

W ramach projektu zostały zakupione sprzęty IT : komputer przenośny z oprogramowaniem, drukarka laserowa oraz oprogramowania do prowadzenia księgowości ponadto wykonano stronę internetową oraz logo i papier firmowy.

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u