Informacja Wójta Gminy Krasnystaw dotycząca szacowania szkód spowodowanych przez suszę w 2018 r.

Wójt Gminy Krasnystaw informuje, iż rolnicy i producenci rolni, u których w gospodarstwach powstały szkody spowodowane wystąpieniem suszy mogą zwrócić się do Urzędu Gminy Krasnystaw z wnioskiem o oszacowanie szkód.

   Każde gospodarstwo, w którym wystąpiła susza zainteresowane zgłoszeniem szkody będzie rozpatrywane indywidualnie pod względem gatunku uszkodzonych upraw i klas bonitacyjnych gleby, na których te uprawy się znajdują, zgodnie z kolejnymi raportami Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej IUNG – PIB w Puławach.

   W związku z powyższym rolnicy mogą składać wnioski o szacowanie strat do Urzędu Gminy Krasnystaw. Wniosek winien zawierać m.in. informację na temat wszystkich upraw prowadzonych w gospodarstwie rolnym zgodnie
z wnioskiem o przyznanie płatności obszarowych przez ARiMR.

   Ponadto dla potrzeb sporządzenia protokołu z szacowania strat suszowych niezbędne są również dane w zakresie posiadanych zwierząt gospodarskich z podziałem na gatunki i grupy wiekowe.

   Szczegółowe informacje na temat suszy jak i wzór wniosku o szacowanie szkód wraz załącznikami można uzyskać w Urzędzie Gminy Krasnystaw
w pokoju nr 1 lub pod nr telefonu: 82 576 -37-53 wew. 001.

UWAGA! Komisja będzie szacować wyłącznie uprawy, które nie zostały jeszcze zebrane.

 

Pełniący Funkcję     
      Wójta Gminy Krasnystaw
     /-/ Wojciech Kowalczyk

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u