Obchody Dnia Patrona okazją do wspomnień o Niepodległej

   12 czerwca 2018 roku w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Siennicy Nadolnej odbył się uroczysty Dzień Patrona. To ważne wydarzenie zbiegło się z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystość rozpoczęła się  mszą świętą w intencji uczniów szkoły z okazji Dnia Patrona, zakończenia roku szkolnego oraz 100-lecia niepodległości Polski.

    Następnie głos zabrała Dyrektor Szkoły Małgorzata Policha, witając przybyłych na uroczystość gości. Wśród nich znaleźli się: proboszcz  tutejszej parafii ks. Franciszek Kamiński, Pełniący Funkcję Wójta Gminy Krasnystaw Wojciech Kowalczyk, Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Berbeć, Kierownik Referatu Oświaty i Obsługi Interesantów Urzędu Gminy Krasnystaw Ewelina Janowczyk,  Przewodnicząca Rady Rodziców Ewelina Jarosz.

   Gorące pozdrowienia Pani Dyrektor skierowała też w stronę przybyłych na uroczystość rodziców, pracowników szkoły i uczniów.

   W swoim wystąpieniu przybliżyła zgromadzonym postać księdza Jana, zwracając uwagę na bogaty dorobek artystyczny poety i ponadczasowe wartości, wypływające z jego poezji.

   Następnie głos zabrał Wójt Gminy Krasnystaw Wojciech Kowalczyk. W swej mowie nawiązał do sylwetki księdza Jana Twardowskiego, podkreślając wielką rolę twórczości poety na kształtowanie osobowości młodego człowieka. Z racji zbliżającego się zakończenia roku szkolnego 2017/2018 złożył nauczycielom i uczniom życzenia radosnych wakacji.

   Po części oficjalnej zebrani na uroczystości Dnia Patrona wysłuchali montażu słowno – muzycznego przygotowanego przez uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Myślą przewodnią obchodów były słowa księdza Twardowskiego „ Kochać drugiego człowieka oznacza wielką pracę nad sobą”. W swych wystąpieniach młodzież przybliżyła postać księdza Jana – poety dziecięcej prostoty i ufności.

   Wiersze księdza Twardowskiego są pełne ciepła, życzliwości, pozbawione patosu, poruszające problemy zwykłych ludzi, przepełnione miłością do otaczającego nas świata i ojczyzny. Wszyscy w wielkim skupieniu wysłuchali refleksyjnych utworów Patrona zilustrowanych prezentacją multimedialną.

   Patriotyczny charakter uroczystości został podkreślony pieśnią „Moja Ojczyzna” w wykonaniu uczniów klasy II, będącą jednocześnie finałowym utworem obchodów Dnia Patrona Szkoły. Młodzież występująca w programie artystycznym została nagrodzona gromkimi brawami.

   Na zakończenie uroczystości Pani Dyrektor podziękowała nauczycielom za przygotowanie uroczystości. Byli to: Pan Krzysztof Darmochwał, Pani Maria Klasura, Pani Beata Kostrzewska i Pani Monika Kwaśniak, Pani Elżbieta Mazurek i Pani Bożena Mitura.

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u