Dzień Patrona w Zespole Nr 3 Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Krasnymstawie

W dniu 30 maja w Zespole Nr 3 Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Krasnymstawie obchodzono Dzień Patrona. Ks. Stanisław Konarski był wielkim myślicielem, patriotą i człowiekiem, który dążył do naprawy oświaty i dbał o wychowanie młodych ludzi.

    Za swoje zasługi został odznaczony przez Stanisława Augusta Poniatowskiego medalem "Sapere auso", czyli "Temu, który odważył się być mądrym".

   Młodzież upamiętniła postać patrona znakomitymi występami, z jednej strony przybliżającymi postać Konarskiego, a z drugiej pokazując, że postępują w duchu jego słów.

Całość uroczystości prowadzili Wiktoria Siembiga i Mateusz Szewczak

   W uroczystości uczestniczyli: Wojciech Kowalczyk – pełniący funkcję Wójta Gminy Krasnystaw, Marian Atras – Radny Gminy Krasnystaw, Ewelina Janowczyk – Kierownik Referatu Oświaty i Obsługi Interesantów, Anna Rapa – Główny Specjalista ds. Oświaty Urzędu Gminy Krasnystaw,  Marta Gawron – Sołtys  Widniówki, Marek Wójtowicz – Sołtys Białki, Monika Kędziera – Sołtys Krakowskiego Przedmieścia.

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u