OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

w sprawie przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz rozbudowie i przebudowie istniejącego budynku usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu działek nr ewid. 172/10 i 172/12, położonych w przy ul. Borowej w Krasnymstawie"

czytaj wiecej ...

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u