XIX Konferencja Gminnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich

KonferencjaKGW 03W dniu 12 maja 2018 r. w siedzibie Gminnego Centrum Kultury w Siennicy Nadolnej odbyła się Regionalna Konferencja Kobiet. Organizatorami tegorocznej Konferencji była Gminna Rada KGW, Gminne Centrum Kultury, Koła Gospodyń Wiejskich  z Czarnoziemi, Krupego, Zastawia Kolonii oraz Stowarzyszenie „Wspólnie dla Gminy Krasnystaw”.


   Temat  tegorocznej Konferencji brzmiał „Kobiece Światy”. Prelekcję przygotowały panie: Justyna Przysiężniak – Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Krasnymstawie, Bogumiła Prymaczuk – Specjalista w dziedzinie zdrowia publicznego oraz Renata Kamińska – Specjalista do spraw uzależnień.

    Wizerunek kobiet w biznesie przedstawiła pani Małgorzata Mazurek założycielka „Akademii Siódme Niebo”. Dr Ryszard Maleszyk wygłosił wykład pt.” Krasnostawskie kobiety w drodze do niepodległości”.

    Informacje na temat historii Kół Gospodyń Wiejskich oraz działalności Gminnej Rady KGW przedstawiła Pani Marta Gawron – Wiceprzewodnicząca Gminnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich w Krasnymstawie.

   W konferencji uczestniczyli zaproszeni goście w osobach: Krzysztof Grabczuk- Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Henryk Czerniej – Wicestarosta Krasnostawski, Wojciech Kowalczyk – pełniący funkcję Wójta Gminy Krasnystaw,  Hanna Mazurkiewicz - Burmistrz Krasnegostawu,  Jan Rudnicki – Prezes Regionalnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Chełmie.

Na spotkanie przybyły Panie z terenu Gminy Krasnystaw i delegacje kobiet z gmin Powiatu Krasnostawskiego.             

   Konferencji towarzyszyła wystawa prac malarskich Pani Elżbiety Petruk z Krynicy i  Pani Krystyny Mojskiej z Krasnegostawu oraz gobelin Pani Władysławy Panas -Marczewskiej.                                                                                                                     

W części artystycznej wystąpił Zespół Śpiewaczy „Melodia” oraz Kapela „Cukrowniacy”.

   Organizatorzy składają serdeczne podziękowania sponsorom konferencji: Bankowi Spółdzielczemu w Izbicy, Bankowi Spółdzielczemu w Krasnymstawie, Starostwu Powiatowemu w Krasnymstawie, Gospodarstwu Ogrodniczemu w Czarnoziemi, Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Krasnymstawie.

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u