Konkursu Wiedzy Prewencyjnej „Jestem Bezpieczny”

jestem bezpieczny 02W dniu 24 kwietnia 2018 roku w Szkole Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Jaślikowie odbył się Etap Gminny Konkursu Wiedzy Prewencyjnej „Jestem Bezpieczny”. Konkurs został zorganizowany przy współpracy Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie, Wójta Gminy Krasnystaw, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krasnymstawie, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Krasnymstawie, Nadleśnictwa Krasnystaw, Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jaślikowie.


 W skład jury weszli przedstawiciele powyższych instytucji:

 1. Wojciech Kowalczyk – pełniący funkcję Wójta Gminy Krasnystaw
 2. Anna Podgórska – KPP w Krasnymstawie
 3. Monika Brzyszko, Agnieszka Pachuta – Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w  Krasnymstawie
 4. Elżbieta Golec – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 5. Marian Bereza - Nadleśnictwo Krasnystaw
 6. Piotr Czemerys - Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Krasnymstawie
 7. Marta Fyk - dyrektor Szkoły Podstawowej w Jaślikowie

W konkursie wzięli udział uczniowie ze szkół z Gminy Krasnystaw w składzie:

Szkoła Podstawowa w Jaślikowie:

 1. Małgorzata Karczewska
 2. Łukasz Salitra
 3. Bartłomiej Pacan

Opiekun:  Artur Grzesiak

Szkoła Podstawowa w Małochwieju Dużym

 1. Ada Berbeć
 2. Agata Zając
 3. Mateusz Czuba

Opiekun:  Anna Ścibor

Szkoła Podstawowa w Krupem:

 1. Hubert Moń
 2. Adrian Pastuszak 
 3. Malwina Szuyga

Opiekun: Alicja Tomasik-Matysiak

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Krasnymstawie:

 1. Nikola Krzyżanowska
 2. Bartłomiej Chachaj
 3. Krystian Galewski

Opiekun: Małgorzata Białek

Szkoła Podstawowa w Siennicy Nadolnej:

 1. Ewelina Romaniuk
 2. Igor Baran
 3. Mikołąj Kudła

Opiekun: Dorota Kostecka Marchewa

Reprezentacje szkół zdobyły następującą liczbę punktów:

 • Szkoła Podstawowa w Krupem  - 19 pkt   I   miejsce
 • Szkoła Podstawowa Nr 3 w Krasnymstawie   - 18 pkt   II  miejsce
 • Szkoła Podstawowa w Siennicy Nadolnej  - 17 pkt   III  miejsce
 • Szkoła Podstawowa w Małochwieju Dużym - 16 pkt   IV miejsce
 • Szkoła Podstawowa w Jaślikowie  - 15 pkt   V  miejsce

    
Łącznie najwięcej punktów uzyskała drużyna ze Szkoły Podstawowej w Krupem, która będzie reprezentowała Gminę Krasnystaw w eliminacjach powiatowych Konkursu Wiedzy Prewencyjnej „Jestem Bezpieczny”.

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u