Gminne Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

czwartek, 26 kwietnia 2018 r.

P1000513W dniu 23 kwietnia 2018 roku w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Krupem we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Krasnymstawie odbyły się Gminne Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.
Celem zawodów jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej poprzez:

popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu, popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.

   W turnieju wzięło udział 35 uczestników wyłonionych w etapie szkolnym, reprezentujących poszczególne szkoły z terenu Gminy Krasnystaw.
Turniej odbył się w dwóch kategoriach wiekowych - szkoły podstawowe i gimnazja. Składał się z dwóch etapów: rozwiązania testu wiedzy oraz jazdy rowerem po torze.
Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwała komisja w składzie: Pan Henryk Długosz – dyrektor szkoły, mł. asp. Tomasz Kowalik – przedstawiciel KPP w Krasnymstawie, Pani Iwona Stępień – dyrektor oddziału BS w Krasnymstawie, Pani Ewelina Janowczyk – kierownik referatu oświaty i obsługi interesantów Urzędu Gminy Krasnystaw, Pan Paweł Haładyj, Pan Grzegorz Morylowski, Pan Dariusz Dubaj i Pan Piotr Bielesza – nauczyciele, opiekunowie drużyn.

Zwycięzcy turnieju w poszczególnych kategoriach:

Szkoły Podstawowe:

I miejsce – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Krasnymstawie,
II miejsce - Szkoła Podstawowa w Krupem.
III miejsce – Szkoła podstawowa w Jaślikowie,
IV miejsce – Szkoła Podstawowa w Małochwieju Dużym,
V miejsce – Szkoła Podstawowa w Siennicy Nadolnej.

Najlepszym zawodnikiem turnieju w kategorii szkół podstawowych został uczeń Szkoły Podstawowej Nr 3 w Krasnymstawie - Krystian Galewski

 


Gimnazja:

I miejsce – Gimnazjum Nr 3 w Krasnymstawie,
II miejsce – Gimnazjum w Jaślikowie,
III miejsce – Gimnazjum w Krupem,
IV miejsce – Gimnazjum w Siennicy Nadolnej, V miejsce – Gimnazjum w Małochwieju Dużym.

Najlepszym zawodnikiem turnieju w kategorii gimnazja został uczeń Gimnazjum Nr 3 w Krasnymstawie - Patryk Podgórski

Wszystkie drużyny otrzymały puchary a uczniowie nagrody rzeczowe, które wręczył Pan Wojciech Kowalczyk – pełniący funkcję Wójta Gminy Krasnystaw.

Organizatorzy dziękują wszystkim sponsorom Turnieju: Bankowi Spółdzielczemu w Krasnymstawie, Gminie Krasnystaw, Kancelarii Brokerskiej „ PRIMO” Sp. z o.o. , OSM w Piątnicy, Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Krupem.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy, a zwycięzcom życzymy powodzenia w dalszych etapach.

 

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u