O G Ł O S Z E N I E

wtorek, 24 kwietnia 2018 r.

Gmina Krasnystaw ogłasza wysokość podstawowej kwoty dotacji na rok 2018, dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowej i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Krasnystaw oraz statystyczną liczbę dzieci i uczniów w tych placówkach wg. SIO na dzień 30 września 2017 r. pomniejszoną o statystyczną liczbę dzieci i uczniów niepełnosprawnych.

 

Lp.

Rodzaj placówki

Statystyczna liczba dzieci/uczniów

Podstawowa kwota dotacji

1.

Gimnazja

137

1.323,02

2.

Szkoły Podstawowe

510

1.013,80

3.

Oddziały przedszkolne zorganizowane w szkołach podstawowych

31

677,45

4.

Przedszkola

217

690,09

5.

Inne formy wychowania przedszkolnego – punkt przedszkolny

24

644,02

Podstawa prawna: art.46 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2203).

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u