Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

środa, 20 września 2017

Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pn.
Przebudowa pojedynczych stanowisk słupowych linii 110 kV
Krasnystaw - Rejowiec"

Wójt Gminy Krasnystaw na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405), zawiadamia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą pn. „Przebudowa pojedynczych stanowisk słupowych linii 110 kV Krasnystaw - Rejowiec".

czytaj więcej ...

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u