Zebranie w Widniówce

Serdecznie zapraszamy wszystkich Mieszkańców Sołectwa Widniówka
na Zebranie Wiejskie, którego celem jest wybór sołtysa i rady sołeckiej.

Zebranie odbędzie 30 kwietnia 2019 r.(wtorek) o godz. 17:00
w Wiejskim Domu Kultury i Turystyki w Widniówce.

WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO W BUDYNKACH MIESZKALNYCH

Zagrożenie pożarowe w budynkach mieszkalnych występują najczęściej w-wyniku; Zapalenia się sadzy w przewodach dymowych: nadmierne nagromadzenie się sadzy w przewodzie dymowym, moż8 doprowadzić do jej zapalenia się, co z reguły powoduje uszkodzenie komina.

Czytaj więcej...

VIII sesja VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw

Przewodniczący
Rady Gminy Krasnystaw

RG.0002.5.2019                        


    Działając na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję VIII sesję VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw na dzień  16 kwietnia  2019 r.  na  godz. 10:30.

Czytaj więcej...

Zasady zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych

kbwW związku z pojawiającymi się pytaniami informujemy, że zasady zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych reguluje uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego.

Czytaj więcej...

Kiermasz Wielkanocny

W dniu 7 kwietnia w Gminnym Centrum Kultury w Siennicy Nadolnej odbył się drugi Kiermasz Wielkanocny.
Prace swoje wystawili twórcy ludowi i rękodzielnicy z gminy Krasnystaw i powiatu Krasnostawskiego.

Czytaj więcej...

Wyróżnienie dla Wójta Gminy Krasnystaw

wojtWójt Gminy Krasnystaw Pani Edyta Gajowiak-Powroźnik została laureatką w Plebiscycie Redakcji Nowego Tygodnia  „Samorządowiec 2018 Roku”. Wyróżnienie odebrała  podczas Jarmarku Wielkanocnego, który odbył się w Miejskiej Hali Sportowej w Chełmie  w dniu 14 kwietnia br.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

zawiadamia się, że na wniosek Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych „KRAS-EKO" Sp. z o.o. z siedzibą w Wincentowie, 22-302 Siennica Nadolna, z dnia 12 lutego 2018 roku, bez znaku, który wpłynął do tutejszego urzędu w dniu 28 marca 2019 roku w Departamencie Środowiska i Zasobów Naturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie zostało wszczęte postępowanie administracyjne ...

Czytaj więcej...

 

 

Transmisja obrad VIII sesji Rady Gminy Krasnystaw

Transmisja obrad VIII sesji Rady Gminy Krasnystaw

                   


Województwo Lubelskie                  

Gmina Krasnystaw 2018
Download Joomla Templates
stat4u stat4u