Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

 

Woda do badania została pobrana z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia:

  • SK Białka w dniu 25.05.2022 r.,
  • Gospodarstwo Białka w dniu 25.05.2022 r
  • Niemienice Kolonia w dniu 25.05.2022 r

Ocena jakości wody pitnej (pdf)