dla strefy zaopatrzenia Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia

- stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.
Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia:

 • Stężyca Łęczyńska,
 • Krupiec,
 • Ostrów Krupski
 • Widniówka
 • Latyczów
 • Małochwiej
 • Krynica
 • Stężyca Łęczyńska
 • Widniówka,
 • wodociągu zakładowego Gospodarstwo Białka
 • Niemienice,
 • Ostrów Krupski,
 • wodociągu zakładowego Stadnina Koni Białka