Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie
po zapoznaniu się z Raportami z badań, sporządzonymi przez
Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chełmie,

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

 

Woda do badania została pobrana z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia:

  • Niemienice gm. Krasnystaw w dniu 30.11.2021 r
  • Niemienice Kolonia, gm. Krasnystaw w dniu 10.11.2021 r.
  • Krupiec, gm. Krasnystaw w dniu 10.11.2021 r.
  • Stężyca Łęczyńska, gm. Krasnystaw w dniu 10.11.2021 r.,
  • Krynica, gm. Krasnystaw w dniu 10.11.2021 r.
  • Łany, gm. Krasnystaw w dniu 10.11.2021 r.,

Czytaj więcej ...