Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie
po zapoznaniu się z raportem z badań Nr WD/0372/21/N/ z dnia 09.09.2021 r.,
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia / zakładowego/ Gospodarstwo Białka w Białce gm. Krasnystaw stwierdza:

 

brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia

/ zakładowego/ Gospodarstwo Białka w Białce

Czytaj więcej ...