Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie po zapoznaniu się z powiadomieniem o przekroczeniu nr: 17661326 z dnia 20.06.2021 r., z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Niemienice gm. Krasnystaw stwierdza:

brak przydatności wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Niemienice gm. Krasnystaw

 

Czytaj więcej ...