Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

  • Woda do badania została pobrana z Wodociągu Zakładowego Gospodarstwo Białka gm. Krasnystaw
  • Woda do badania została pobrana z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Stężyca Łęczyńska Gm. Krasnystaw
  • Woda do badania została pobrana z Wodociągu Zakładowego SK Białka gm. Krasnystaw
  • Woda do badania została pobrana z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Niemienice Kolonia

Czytaj więcej ...