Ocena jakości wody pitnej

Woda do badania została pobrana z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w miejscowościach:

  • Małochwiej Duży
  • Krupiec
  • Kolonia Niemienice
  • Sk Białka
  • Widniówka