Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Nr SB/110872/09/2022
z dnia 16.09.2022 r. sporządzonym przez Laboratorium
SGS Polska, Pracownia Środowiskowa, 43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52A

z badań wody pobranej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Latyczów, gm. Krasnystaw

- stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Woda do badania została pobrana z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Latyczów gm. Krasnystaw w dniu 14.09.2022 r., z punktu poboru /punktu zgodności/: 1. Dom prywatny, Latyczów 20.

 

Ocena jakości wody pitnej ...