Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem sporządzonym przez Laboratorium SGS Polska, z badań próbki wody pobranej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

  • Ostrów Krupski - kran na hydroforze.
  • Małochwiej Duży - hydrofornia.

 stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Raport.pdf