W Sądzie Rejonowym w Krasnymstawie pod sygn. akt I Ns 445/20 toczy się postępowanie z wniosku Jadwigi Elżbiety Parzymies o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną o numerze 907, o powierzchni 0,39 ha, położonej miejscowości Siennica Nadolna, gmina Krasnystaw,..

Czytaj więcej ...