Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie radcy prawnego Rafała Kuźmy prowadzącego Kancelarię Radcy Prawnego w Krasnymstawie do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Krasnymstawie dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego ...

Czytaj więcej ...