POSTANOWIENIE Nr 60/2023
KOMISARZA WYBORCZEGO W CHEŁMIE
z dnia 25 maja 2023 r.


w sprawie zmian w podziale Gminy Krasnystaw na stałe obwody głosowania