Wiadomości

17 sołtysów, 3 rolników i dwa koła gospodyń wiejskich to reprezentacja Gminy Krasnystaw w ogólnopolskim plebiscycie "Mistrzowie Agro 2020". Kandydaci czekają na głosy czytelników i internautów do najbliższej środy, a jeśli otrzymają ich wsparcie mają szanse na tytuły nawet na szczeblu krajowym. Plebiscyt organizowany przez ogólnopolski serwis i magazyn dla rolników "Strefa Agro" oraz Kurier Lubelski, odbywa się w trzech etapach.

fundusz soleckiWiata grillowa w Krynicy i siłownia zewnętrzna w Małochwieju Małym to pierwsze inicjatywy w gminie Krasnystaw, które zostaną zrealizowane za pieniądze z funduszu sołeckiego. Wykonawcy nowych obiektów powinni zostać wybrani w najbliższych dniach, a prace mają być wykonane w ciągu kilku tygodni. Zarówno wiata w Krynicy, jak i siłownia w Małochwieju Małym powstaną przy miejscowych domach kultury.

IMG 7324

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w dniu 14 października br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyło się uroczyste wręczenie Nagród Wójta Gminy Krasnystaw.

Nauczyciele  z jednostek podległych otrzymali od pani Wójt Edyty Gajowiak-Powroźnik nagrody i słowa podziękowania za wyróżniającą pracę dydaktyczno-wychowawczą.

Urząd Gminy w Krasnymstawie informuje, iż w związku z komunikatem w sprawie braku przydatności wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Białka PSO i POHZ, jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Małochwieju Dużym od 19.10.2020 r. od godziny 16:00 rozwiezie wodę na cele bytowe.

 Natomiast godziny rozwożenia wody w pozostałych dniach zostaną ustalone z  sołtysem.

Trasa rozwożenia:

19.10.2020 godzina 16:00 Białka PSO nowe blokiBiałka PSO stare bloki – Białka POHZ domki

NFZ przypomina - w sytuacji gdy stan zdrowia tego wymaga - pacjent ma prawo do skorzystania z wizyty w poradni POZ

NFZ przypomina - w sytuacji gdy stan zdrowia tego wymaga - pacjent ma prawo do skorzystania z osobistej wizyty w gabinecie lekarza rodzinnego.

Najpierw teleporada, w razie potrzeby wizyta w poradni.


Zgodnie ze rekomendacją krajowego konsultanta ds. medycyny rodzinnej, wizytę w poradni powinien poprzedzić wywiad telefoniczny z pacjentem, po którym lekarz zdecyduje, czy wizyta na miejscu w poradni jest konieczna, czy wystarczy teleporada.

Podczas wywiadu telefonicznego lekarz ocenia, czy:

  • pacjent nie jest zakażony koronawirusem
  • problemy zdrowotne pacjenta wymagają wizyty w poradni, czy będzie można pomóc mu podczas rozmowy telefonicznej
  • nie ma do czynienia ze stanem zagrożenia życia. 

Wizyta w poradni z zachowaniem zasad bezpieczeństwa

Jeśli wizyta w gabinecie lekarza POZ okaże się konieczna, wtedy przed wejściem do gabinetu pacjent powinien:

  • zasłonić usta i nos maseczką
  • odkazić ręce
  • mieć zmierzoną temperaturę. 

Teleporada nie może skutkować pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta

Zdalne konsultacje z pacjentem można realizować gdy:

  • telewizyta nie skutkuje pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta ze względu na opóźnienie rozpoznania stanu chorobowego lub brak zastosowania właściwego postępowania diagnostyczno-leczniczego,
  • pacjent otrzyma wystarczającą pomoc zdalnie, bez konieczności osobistego kontaktu z lekarzem.

Jeśli pacjent ma problem z uzyskaniem pomocy medycznej, może zgłosić to do Narodowego Funduszu Zdrowia, np. dzwoniąc na bezpłatną Telefoniczną Informację Pacjenta.

Skontaktuj się z infolinią NFZ: 800 190 590