Wiadomości

Informuję, że w dniach 18-21 września 2020 r.* na terenie województwa lubelskiego planowane jest przeprowadzenie ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

komunikat szczepienie lisów wolnożyjacych

Fundusz skladkowy ubezpieczenia rolnikow

Miło nam poinformować, że jednostki OSP Sienica Nadolna oraz OSP Bzite dzięki staraniom i zaangażowaniu pozyskały dofinansowanie z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, w ramach konkursu na realizację zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludności pn. „Wspieranie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich w ramach modernizacji, remontu i rewitalizacji budynków użyteczności publicznej ratownictwa, edukacji dla społeczności”.

logo

O projekcie

Projekt „Sukces w kobiecym wydaniu – edycja II” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 -2020, Oś priorytetowa 9. Rynek Pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.

Lider: Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu przedsiębiorczości i aktywności zawodowej 100 kobiet w wieku 30 lat i więcej z terenu 10 powiatów województwa lubelskiego: łęczyński, świdnicki, krasnostawski, zamojski, tomaszowski, m. Zamość, hrubieszowski, chełmski, m. Chełm, włodawski. 

DSC 4522

Z wyróżnieniem wróciła reprezentacja gminy Krasnystaw z Dożynek Powiatu Krasnostawskiego. Podczas święta plonów został doceniony wieniec dożynkowy wykonany przez Koło Gospodyń Wiejskich z Zażółkwi. Oprócz grupy wieńcowej z Zażółkwi na uroczystości gminę Krasnystaw reprezentowali wójt Edyta Gajowiak-Powroźnik, przewodniczący rady gminy Krzysztof Golec i dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Siennicy Nadolnej Dorota Rybczyńska.

powiatkrasnystw logo

Starosta Krasnostawski zawiadamia, że w dniu 26.08.2020r. na wniosek Wójta Gminy Krasnystaw ul. M. Konopnickiej 4, 22-300 Krasnystaw została wydana decyzja Nr:AB.6740.306.2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Przebudowa wraz z rozbudową dróg gminnych Nr 126035L i Nr 126036L w miejscowości Siennica Nadolna na terenie Osiedla Cukrowni".

Obwieszczenie.pdf