Wiadomości

plakat

Zawody Miejsko – Gminne Jednostek OSP

 

herbugk mm

    Zgodnie z art. 28aa ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) wójt co roku do 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie jego działalności w roku poprzednim.

    Sołtysi, strażacy i pracownicy samorządowi z gminy Krasnystaw zostali uhonorowani medalami za długoletnią służbę i krzyżami zasługi.

herbugk m

OGŁOSZENIE
WÓJTA  GMINY  KRASNYSTAW

PROJEKTU ZMIAN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KRASNYSTAW, ORAZ PROGNOZ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO W/W ZMIAN PLANU

 

Podkategorie