Wiadomości

pp m14. edycja Konkursu Ekologicznego "Jestem przyjacielem przyrody" z udziałem dzieci i młodzieży z gminy Krasnystaw oficjalnie zakończona. Jej podsumowanie odbyło się we wtorek 26 kwietnia w obiekcie rekreacyjnym przy leśniczówce Niemienice. Na uroczystość przyjechali przedstawiciele wszystkich placówek, którzy odpowiedzieli na zaproszenie organizatorów konkursu ze Szkoły Podstawowej w Małochwieju Dużym.

Kilkanaście samorządów z powiatów krasnostawskiego i chełmskiego wykonały kolejny krok w sprawie wspólnego pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym dotacji z Unii Europejskiej.

Natura od Kuchni - Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich

odezwa

Podkategorie