Wiadomości

Trzy "Grudniowe Laury" i sześć wyróżnień przyznało jury tegorocznego Konkursu Recytatorskiego im. Marii Gleniowej, organizowanego przez Gminne Centrum Kultury w Siennicy Nadolnej.

herbugk mm

Wójt Gminy Krasnystaw
ogłasza pierwszy przetarg
pisemny nieograniczony

na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Krasnystaw opisaną poniżej

md 02

Szkoła Podstawowa w Małochwieju Dużym gościła w miniony weekend uczestników Piłkarskiego Turnieju Niepodległości. Zawody z udziałem piłkarek i piłkarzy z klas I - III podstawówek w gminie Krasnystaw były częścią projektu "Wieczornice patriotyczne - integracja międzypokoleniowa", dofinansowanego ze środków budżetu państwa.

herbugk mmKrasnystaw, dnia  02.12.2022 r.

Przewodniczący
Rady Gminy Krasnystaw 
                   
RG.0002.10.2022
                
                    

ZAWIADOMIENIE


    Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) zwołuję XLII sesję VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw na dzień 9 grudnia 2022 r. na godz. 10:00.

Podkategorie