Wiadomości

Dyrektor Zarządu Zlewni w Zamościu PGW Wody Polskie zawiadamia że wszczyna, na wniosek, postępowanie administracyjne w sprawie legalizacji przebudowy urządzenia wodnego - stawu rybnego o powierzchni lustra wody 1,67 ha,

herbugk mm

    Rada Gminy Krasnystaw uchwaliła w środę 28 grudnia budżet na 2023 rok. W przyjętej jednogłośnie przez radnych uchwale są dochody sięgające prawie 44 milionów 500 tysięcy złotych i wydatki na poziomie ponad 51 milionów 780 tysięcy złotych.

samochod za szczepienia dla ug krasnystaw bGmina Krasnystaw ma nowy samochód do przewozu osób niepełnosprawnych. W jego zakupie pomogli mieszkańcy, którzy chętnie szczepili się przeciwko Covid-19. W nagrodę samorząd otrzymał pieniądze, przyznane w konkursie "Rosnąca odporność", które przeznaczył właśnie na sfinansowanie pojazdu. Będzie to Ford, przystosowany do przewozu ośmiu osób niepełnosprawnych, w tym co najmniej jednej na wózku inwalidzkim.

IMG 9112Tradycyjnie przed Świętami Bożego Narodzenia nasz urząd odwiedziły dzieci z Gminnego Przedszkola im. Jana Brzechwy w Siennicy Nadolnej. Sześciolatki zaprezentowały przedstawienie jasełkowe pracownikom urzędu gminy. Z dużym zaangażowaniem wcieliły się w rolę poszczególnych postaci. Pięknie śpiewały kolędy i pastorałki oraz wręczyły pracownikom urzędu wykonane stroiki, a w zamian otrzymały słodkie upominki.

luwOBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 20 grudnia 2022 r.


Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461), podaje się do publicznej wiadomości rozporządzenie porządkowe Nr 19 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego. Dniem ogłoszenia niżej wymienionego rozporządzenia porządkowego jest dzień 20 grudnia 2022 r.

Podkategorie