Wiadomości

ptasia grypa

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epizootyczną na terenie kraju, spowodowaną wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie przypomina, że osoby, które posiadają drób w swoich gospodarstwach obowiązuje Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2022r. poz. 768)

wegiel

Informujemy, iż od dnia 9 stycznia 2023 r. mieszkańcy Gminy Krasnystaw zainteresowani kupnem węgla, mogą składać wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych.


Do zakupu preferencyjnego uprawniona jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

calender

wywozu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krasnystaw w 2023 roku

zabudowa zagrodowa - jednorodzinna

zabudowa - wielorodzinna

herbugk m

Wójt Gminy Krasnystaw podaje do publicznej wiadomości wykaz dotyczący nieruchomości położonej na terenie gminy Krasnystaw, stanowiącej mienie Gminy Krasnystaw, przeznaczonej do sprzedaży, opisanej w poniższej tabeli:

Czytaj więcej ...

logo

Gmina Krasnystaw w dniu 8 grudnia 2022 r. podpisała umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację przedsięwzięcia grantowego pn. „Urząd Gminy Krasnystaw dostępny cyfrowo”, finansowanego w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Podkategorie