Wiadomości

Gmina Krasnystaw miała swoją reprezentację na Dożynkach Powiatu Krasnostawskiego, które w tym roku odbyły się w Rudniku. W powiatowym korowodzie dożynkowym była delegacja wieńcowa z Małochwieja Małego, na plenerowej scenie prezentowali się lokalni artyści, a wśród wyróżnionych rolników znaleźli się gospodarze z Jaślikowa.

W połowie sierpnia pracownik Urzędu Gminy Krasnystaw otrzymał zgłoszenie od mieszkańca gminy Krasnystaw o bocianie, który wypadł z gniazda.

o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego budowie młyna zbożowego do przemiału ziarna pszenicy i żyta wraz z infrastrukturą towarzyszącą położonego na działce Nr ewid. 1588, obręb ewidencyjny Wincentów, jednostka ewidencyjna Gmina Krasnystaw, z dnia 3 września 2021 r., znak: GK.6220.4.2021.

Czytaj więcej ...

Stypendium przyznawane jest na rok szkolny i wypłacane za okresy:
– od września do grudnia 2021 r. – rozliczenie pomocy materialnej za ten okres powinno nastąpić do 25 listopada 2021 r., a wypłata do 15 grudnia 2021 r.
– od stycznia do czerwca 2022 r. – rozliczenie pomocy materialnej za ten okres powinno nastąpić do 15 czerwca 2022 r., a wypłata do 30 czerwca 2022 r.

plakat widniówka