Wiadomości

Urząd Gminy w Krasnymstawie informuje,
iż w związku z decyzją o braku przydatności wody do spożycia
wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w miejscowości Białka (POZH) ,


jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Małochwieju Dużym będzie dostarczała wodę do celów bytowych codziennie od godziny 17:00 , zaś woda butelkowana została dostarczona na okres 4 dni ( włącznie z poniedziałkiem), kolejne dostawy wody butelkowanej i bytowej będą odbywały się do czasu otrzymania decyzji o pozytywnym wyniku jakości wody wydanej przez PSSE w Krasnymstawie.

 

  Edyta Gajowiak- Powroźnik
Wójt Gminy Krasnystaw 

turniej piłki m

 

Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszam wszystkich chętnych chłopców i dziewczynki w kategorii U-11 na Piłkarski Turniej Wolności.

Wójt Gminy Krasnystaw, zgodnie z § 3 pkt 2 Zarządzenia Nr 49/2019 z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z nieruchomości stanowiących własność Gminy Krasnystaw, podaje do wiadomości, że Gmina Krasnystaw posiada do sprzedaży drewno..

Urząd Gminy w Krasnymstawie informuje,
iż w związku z komunikatem w sprawie braku przydatności wody do spożycia z
wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w miejscowości Białka,

jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Małochwieju Dużym od 09.09.2021 r. od godziny 17:00 rozwiezie wodę na cele bytowe dla miejscowości Białka.

 Godziny rozwożenia wody w pozostałych dniach zostaną ustalone z sołtysem.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie
zawiadamia odbiorców wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia /zakładowego/ Gospodarstwo Białka gm. Krasnystaw, że:

WODA NIE NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Czytaj więcej ...