Wiadomości

INFORMACJA
WÓJTA GMINY KRASNYSTAW

Osoby zainteresowane uprawą maku niskomorfinowego i konopi włóknistych na terenie Gminy Krasnystaw w 2021 r. proszone są o zgłoszenie tego faktu (deklarowanej powierzchni uprawy) do Urzędu Gminy Krasnystaw, ul. M. Konopnickiej 4, 22-300 Krasnystaw, pokój nr 3, do dnia 12 października 2020 r.

 

Krasnystaw, 29.09.2020 r.


Wójt Gminy Krasnystaw  
/-/ Edyta Gajowiak-Powroźnik

 

Od początku września do 30 listopada br. trwa w całej Polsce Powszechny Spis Rolny
– najważniejsze badanie statystyczne w tym roku. Spisy rolne odbywają się co 10 lat i obejmują wszystkie gospodarstwa rolne w Polsce. Łącznie spisowi podlega ok.1,5 mln gospodarstw rolnych,
z tego w województwie lubelskim ponad 190 tys.

inspekcja wetINSPEKCJA WETERYNARYJNA   POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII Małgorzata Kalinowska               

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie na prośbę Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazaną za pośrednictwem Głównego Lekarza Weterynarii informuje, że w latach 2020 i 2021 realizowany jest przez ARiMR program pomocowy dla rolników, którzy zaprzestali produkcji świń.

Wójt Gminy Krasnystaw, Gminne Centrum Kultury w Krasnymstawie z/s w Siennicy Nadolnej, OSP Krynica, KGW Krynica, Rada Sołecka Krynica zapraszają dnia 27 września 2002r. o godzinie 14.00 na Uroczystość upamiętnienia Franciszka Żuka - Patrona WDK Krynica

herbugk wWójt Gminy Krasnystaw zaprasza do współtworzenia projektu Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok.

   Założeniem prac nad przyszłorocznym programem współpracy jest oparcie się na programie współpracy obowiązującym w 2020 roku. Program na rok 2020 dostępny jest na stronie internetowej urzędu gminy www.krasnystaw.ug.gov.pl w zakładce Informator Stowarzyszenia .