Wiadomości

logo pgw wody polskeiNa podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283) Minister Klimatu i Środowiska podaje do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko szóstej aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych.

To już ostatni moment żeby spełnić swój obowiązek. Zgodnie z ustawą o Powszechnym Spisie Rolnym 2020 udział w spisie jest obowiązkowy, a odmowa udziału w badaniu podlega grzywnie.

Spiszmy się, jak na rolników przystało!

Szanowni Państwo

Pracownicy Socjalni

 

   Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składam serdeczne podziękowania wszystkim pracownikom pomocy społecznej, w szczególności tym pracującym na rzecz mieszkańców Gminy Krasnystaw.

   Wszyscy wiemy, że zawód pracownika socjalnego wymaga nie tylko fachowej wiedzy, ale także niezwykłej empatii, tak ważnej w procesie wspierania osób i ich rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Niezwykle ważnym elementem tej profesji jest również umiejętność motywowania osób potrzebujących pomocy do zmagania się z trudnościami i problemami.

   Wasz wysiłek i zaangażowanie w realizację tych zadań, szczególnie w okresie pandemii jest nieoceniony, zaś determinacja przyczyniają się każdego dnia do widocznej poprawy jakości i dostępności usług świadczonych na rzecz mieszkańców - bezcenna.

   Życzę Wam dalszej wytrwałości, zapału i spełnienia, a także satysfakcji zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym. Niech Wasza ciężka praca dostarcza codziennie wiele uśmiechu i powszechnej ludzkiej życzliwości.

 

 

Wójt Gminy Krasnystaw      

(-) Edyta Gajowiak - Powroźnik

Wyniki spisu rolnego są jednym z najważniejszych źródeł danych, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo. Dostarczają informacji na potrzeby Wspólnej Polityki Rolnej, w tym do negocjacji w ramach UE rodzaju i wielkości dopłat dla rolnictwa i obszarów wiejskich, a także pokazują zmiany, jakie zaszły na przestrzeni lat 2010-2020.

Powszechny Spis Rolny 2020 jest realizowany w trudnym okresie pandemii, dlatego też zależy nam bardzo na tym, by jak najwięcej osób spisało się przez Internet lub telefon.

Urząd Statystyczny w Lublinie nie dysponuje numerami telefonów do wszystkich użytkowników gospodarstw rolnych w naszym województwie. Dlatego też prosimy, żeby użytkownicy gospodarstw rolnych, które jeszcze nie zostały spisane, udostępnili nam swój numer telefonu do tego celu.

Podkategorie