Wiadomości

Wojewoda Lubelski poszukuje kadry medycznej gotowej do podjęcia pracy w organizowanym szpitalu tymczasowym dla pacjentów chorych na covid-19 z terenu województwa lubelskiego

Więcej ...

Szanowni Państwo

  W ostatnim czasie pojawiło się w przestrzeni publicznej wiele nieprawdziwych informacji związanych z planami budowy sieci kolejowej na terenie naszej Gminy. W związku z powyższym informuję, że Gmina Krasnystaw w żaden sposób nie uczestniczy w opracowaniu planów budowy sieci kolejowej, która ma biec między innymi przez Stężycę Kolonie i/lub Stężycę Łęczyńską.

Szanowni Państwo

Informujemy, że w związku z trudną sytuacją epidemiczną w Polsce wprowadzone zostały zasady ograniczające dostęp interesantów do pomieszczeń Urzędu Gminy Krasnystaw.

   Mając powyższe na uwadze osoby, które otrzymały pomoc materialną - stypendium szkolne – w formie zwrotu kosztów poniesionych na cele edukacyjne, prosimy o złożenie dokumentów potwierdzających dokonanie w/w wydatków do urny ustawionej w wejściu głównym budynku Urzędu Gminy Krasnystaw.


    W tym celu wyłożono dla Państwa koperty oraz przygotowano oświadczenia o nr konta bankowego, na który dokonany ma być zwrot pieniędzy. Całość dokumentów należy wrzucić do urny w zaklejonej kopercie opisanej następująco:

„ STYPENDIUM SZKOLNE”-
Imię i Nazwisko osoby składającej.

Przypominamy jednocześnie, iż termin składania rozliczenia mija w dniu 20 listopada 2020 r.

stypendium2

herbugk wRada Gminy Krasnystaw uchwaliła podatki na 2021 rok. Podczas sesji, która odbyła się we wtorek 3 listopada, radni postanowili, że przyszłoroczne stawki będą nieco wyższe niż obecnie. Podatek rolny za hektar przeliczeniowy wzrośnie z obecnych 125 złotych do 137 złotych 50 groszy.

budowa s17

o możliwości składania wniosków dot. uwag, propozycji, spostrzeżeń i opinii w sprawie przedstawionych propozycji projektowych budowy drogi S17 Piaski – Hrebenne (odcinek realizacyjny Nr 3: węzeł „Krasnystaw Północ” – „Izbica”)