Wiadomości

sismsPrzypominamy Państwu, że cały czas możecie się zapisać się do bezpłatnego SMS-owego systemu informacyjnego Urzędu Gminy. Dzięki niemu szybko uzyskacie ważne i przydatne dla Wam informacje. Dowiecie się między innymi o terminach odbioru odpadów oraz płacenia podatków i opłat, awariach sieci wodociągowej, możliwości skorzystania z różnych programów czy o odbywających się w gminie wydarzeniach. Uzyskacie również wiedzę o istotnych zagrożeniach pogodowych.

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ DOTYCZĄCEGO REALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Z ZAKRESU ŁĄCZNOŚCI PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 34a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333) Starosta Krasnostawski informuje, że w dniu 01 lutego 2021 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie pozwolenia na budowę obejmującego budowę stacji bazowej telefonii komórkowej P4 KST 3312B wraz z wewnętrzną linią zasilającą na działce nr ewid. 422 w obrębię ewidencyjnym Jaślików w jednostce ewidencyjnej gmina Krasnystaw.
Inwestor: P4 sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02- 677 Warszawa

 

Redakcja Super Tygodnia organizuje akcję Dobroczyńca Roku 2020

Szczegóły akcji zawarte są w poniższym odnośniku do strony internetowej Super Tygodnia oraz w papierowym wydaniu gazety.

https://www.supertydzien.pl/wiadomosci/10406,wybieramy-dobroczynce-roku-2020

prowSamorząd województwa lubelskiego podzielił unijne dotacje na inwestycje w infrastrukturę wodno-ściekową. Część tych środków trafi do gminy Krasnystaw, gdzie w ciągu dwóch lat mają być zrealizowane dwa ważne zadania. Chodzi o budowę sieci wodociągowej, zasilającej miejscowość Białka oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Krupiec.

Samorządy będą się mogły starać o kolejne dotacje z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Mogą również liczyć na wsparcie inwestycji w budownictwo mieszkaniowe. Te i inne możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych były tematem spotkania samorządowców z powiatów chełmskiego i krasnostawskiego z przedstawicielami rządu, które odbyło się w czwartek 4 lutego w Siennicy Różanej.