Wiadomości

inspekcja wetINSPEKCJA WETERYNARYJNA   POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII Małgorzata Kalinowska               

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie na prośbę Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazaną za pośrednictwem Głównego Lekarza Weterynarii informuje, że w latach 2020 i 2021 realizowany jest przez ARiMR program pomocowy dla rolników, którzy zaprzestali produkcji świń.

Wójt Gminy Krasnystaw, Gminne Centrum Kultury w Krasnymstawie z/s w Siennicy Nadolnej, OSP Krynica, KGW Krynica, Rada Sołecka Krynica zapraszają dnia 27 września 2002r. o godzinie 14.00 na Uroczystość upamiętnienia Franciszka Żuka - Patrona WDK Krynica

herbugk wWójt Gminy Krasnystaw zaprasza do współtworzenia projektu Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok.

   Założeniem prac nad przyszłorocznym programem współpracy jest oparcie się na programie współpracy obowiązującym w 2020 roku. Program na rok 2020 dostępny jest na stronie internetowej urzędu gminy www.krasnystaw.ug.gov.pl w zakładce Informator Stowarzyszenia .

1460x616

Drodzy Mieszkańcy Gminy Krasnystaw,

 Mamy możliwość otrzymania środków na zakup masztu i flagi RP w ramach rządowego projektu pn. „Pod biało – czerwoną” upamiętniającego zwycięstwo wojsk Rzeczypospolitej nad armią bolszewicką w Bitwie Warszawskiej 1920 roku. Organizatorami inicjatywy są Kancelaria Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwo Cyfryzacji.

plakat 17.09