Wiadomości

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu V naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

pspKomenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie apeluje o systematyczne odśnieżanie dachów na budynkach wielkopowierzchniowych z uwagi na prognozowane intensywne opady śniegu przy towarzyszących silnych podmuchach wiatru.
Intensywne opady śniegu i deszczu ze śniegiem, wysoki mróz oraz silny wiatr mogą stwarzać zagrożenie dla stabilności konstrukcji dachów na budynkach wielkopowierzchniowych a tym samym dla zdrowia i życia ludzi korzystających z przedmiotowych obiektów.

Krajowy Ośrodek Wparcia Rolnictwa uprzejmie informuje, że na Giełdowym Rynku Rolnym utworzonym w ramach projektu „Platforma Żywnościowa", prowadzonym przez Towarową Giełdą Energii S.A. w Warszawie, został wprowadzony do obrotu kolejny produkt tj. kukurydza w klasie jakościowej A.

Czytaj więcej...

inspekcja wetPowiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie przesyła informację dla mieszkańców gminy o obowiązku wynikającym z art. 56 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt ( Dz. U. z 2020r. poz. 1421) a dotyczącego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie:

IMG 20210114 182549Mieszkańcy gminy Krasnystaw chętnie korzystają z funduszu sołeckiego. Niektóre sołectwa przeznaczają te środki na remont czy doposażenie świetlic wiejskich, ale tylko nieliczni takie remonty wykonują sami. Takim przykładem są mieszkańcy Czarnoziemi, którzy za pieniądze z funduszu kupili niezbędne materiały, a potem wyremontowali jedno z większych pomieszczeń w miejscowej świetlicy.