Wiadomości

paragraph

Od 1 stycznia 2023 r. na terenie powiatu krasnostawskiego w dalszym ciągu jest świadczona nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

lw

PLW w Krasnymstawie informuje, że od 1 lutego 2023r. mięso świń pochodzące z uboju gospodarskiego oraz dzików odstrzelonych na terenie powiatu krasnostawskiego będzie można zbadać w Stacji Wytrawiania mieszczącej się w PIW w Krasnymstawie, ul. Piłsudskiego 60a, 22- 300 Krasnystaw.

Czytaj więcej ...

herbugk w

KONSULTACJE SPOŁECZNE

DOTYCZĄCE PROJEKTÓW UCHWAŁ W SPRAWIE ZMIANY STATUTÓW SOŁECTW GMINY KRASNYSTAW ORAZ STATUTU OSIEDLA CUKROWNI „KRASNYSTAW” W SIENNICY NADOLNEJ

Wójt Gminy Krasnystaw ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektów uchwał w sprawie zmiany Statutów Sołectw Gminy Krasnystaw oraz Statutu Osiedla Cukrowni „Krasnystaw” w Siennicy Nadolnej.

            Celem i przedmiotem konsultacji społecznych jest zebranie opinii, uwag i propozycji mieszkańców Gminy Krasnystaw w sprawie rozwiązań organizacyjnych i prawnych przyjętych w projektach Statutów.

herbugk w30 stycznia 2023 r.

Awaria sieci wodociągowej w miejscowości Wincentów.

W związku z usuwaniem awarii wodociągowej wystąpią przerwy w dostawie wody w części miejscowości Siennica Nadolna oraz Wincentów.

Prognozowane usunięcie awarii nastąpi w dniu dzisiejszym. Jeżeli awaria nie zostanie usunięta w planowanym terminie, Gmina Krasnystaw przy pomocy OSP Bzite, będzie zaopatrywała mieszkańców w wodę do celów bytowych w dniu 31.01.2023 roku od godziny 8.30.

 

Znany m.in. z telewizyjnego programu "Mam Talent" Rafał Mulka wystąpi w Gminnym Centrum Kultury w Krasnymstawie z siedzibą w Siennicy Nadolnej. Artysta, zaliczany do grona najlepszych iluzjonistów w Polsce, zaprasza w "Magiczną podróż" do Teatru Iluzji w piątek 27 stycznia o 17.00.

Podkategorie