Wiadomości

    Sołtysi, strażacy i pracownicy samorządowi z gminy Krasnystaw zostali uhonorowani medalami za długoletnią służbę i krzyżami zasługi.

herbugk m

OGŁOSZENIE
WÓJTA  GMINY  KRASNYSTAW

PROJEKTU ZMIAN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KRASNYSTAW, ORAZ PROGNOZ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO W/W ZMIAN PLANU

 

ugkKrasnystaw, dnia 30.05 .2023 r.

Przewodniczący
Rady Gminy Krasnystaw
RG.0002.6.2023

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zawiadamiam o zwołaniu XLIX sesji VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw na dzień 5 czerwca 2023 r. na godz. 11:00.

Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Krasnystaw (pokój Nr 203 - II piętro), ul. Marii Konopnickiej 4.

Podkategorie