Wiadomości

silownia malochwiejBudowa siłowni zewnętrznej w Małochwieju Małym i altany grillowej w Krynicy oraz utwardzenie drogi w Krupcu. To tylko wybrane inwestycje, sfinansowane ze środków tegorocznego funduszu sołeckiego w gminie Krasnystaw. W tym roku mieszkańcy mogli współdecydować o wydaniu publicznych pieniędzy w ramach funduszu po raz pierwszy

Panstwowa Inspekcja Sanitarna logoPrzydatność wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Niemienice, gm. Krasnystaw.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie zawiadamia odbiorców wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Niemienice gm. Krasnystaw

WODA JEST PRZYDATNA DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

KOMUNIKAT

imgwIMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie prognozuje wystąpienie miejscami słabych opadów deszczu, powodującego gołoledź. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych jest informacją orientacyjną. Wydawanie
depeszy OSTRZEŻENIE unieważnia i anuluje wszystkie informacje dotyczące tego samego
okresu zawarte w prognozie.

KOMUNIAKT

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie informuje, że w związku ze zbliżającym się okresem grzewczym jednocześnie następuje znaczny wzrost zagrożenia pożarowego w obiektach mieszkalnych, użyteczności publicznej, usługowych, administracyjnych, handlowych, gospodarczych, magazynowych i innych.

Czytaj więcej ...

  W gminie Krasnystaw zakończyła się termomodernizacja kolejnych budynków użyteczności publicznej. Prace były prowadzone w Szkole Podstawowej w Jaślikowie, Szkole Podstawowej w Krupem wraz z przedszkolem i Zespole nr 3 Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Krasnymstawie, który prowadzi gmina wiejska.

Podkategorie