Wiadomości

W czasie pandemii uczniowie Szkoły Podstawowej w Małochwieju Dużym pracują nie tylko na zdalnych lekcjach. Wykonują również prace plastyczne i prezentacje multimedialne, które zgłaszają do szkolnych konkursów.

Do 30 grudnia 2020 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa) wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką.

konkursKonkurs bożonarodzeniowych kartek, wykonywanych przez młodych mieszkańców gminy Krasnystaw, ma już kilkunastoletnią tradycję. Organizatorzy z Gminnego Centrum Kultury w Siennicy Nadolnej zapraszają do udziału w tegorocznej edycji, w której propozycje można składać do 18 grudnia.

silownia malochwiejBudowa siłowni zewnętrznej w Małochwieju Małym i altany grillowej w Krynicy oraz utwardzenie drogi w Krupcu. To tylko wybrane inwestycje, sfinansowane ze środków tegorocznego funduszu sołeckiego w gminie Krasnystaw. W tym roku mieszkańcy mogli współdecydować o wydaniu publicznych pieniędzy w ramach funduszu po raz pierwszy

Panstwowa Inspekcja Sanitarna logoPrzydatność wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Niemienice, gm. Krasnystaw.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie zawiadamia odbiorców wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Niemienice gm. Krasnystaw

WODA JEST PRZYDATNA DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

KOMUNIKAT

Podkategorie