Wiadomości

Zgodnie z art. 28aa ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) wójt co roku do 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie jego działalności w roku poprzednim.

 

Plakat spotkania z NGO

Szanowni Państwo,

ZAPRASZAMY przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych, lokalnych grup działania, ochotniczych straży pożarnych, kół gospodyń wiejskich oraz obywatelki i obywateli oraz samorządowców zaangażowanych w sprawy społeczne na otwarte spotkanie z organizacjami obywatelskimi z województwa lubelskiego.

Od 1 stycznia 2021 r. na terenie Powiatu Krasnostawskiego jest świadczona nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

   Zainteresowanie jest, dlatego Gmina Krasnystaw kolejny raz będzie się starać o dotacje na usuwanie wyrobów zawierających azbest. Wniosek o przyznanie pieniędzy zostanie złożony jeszcze w tym tygodniu i jeśli zostanie oceniony pozytywnie, jest szansa na pozbycie się szkodliwych substancji za kilka miesięcy.

Podkategorie