Wiadomości

Zasady stosowania środków ochrony roślin w sposób bezpieczny dla pszczół

Unijne pieniądze się kończą, ale Publiczny Żłobek w Stężycy Kolonii nie zostanie zamknięty.

   25 maja 2021 r. ogłoszona została ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (poz. 952).

mdRozpoczęła się termomodernizacja kolejnego budynku szkolnego w gminie Krasnystaw. Tym razem prace są prowadzone w Małochwieju Dużym, a większość pieniędzy na ten cel samorząd pozyskał z Unii Europejskiej. Zakres robót będzie podobny do tych, wykonanych w poprzednich latach w kilku innych budynkach użyteczności publicznej, w ramach odrębnego projektu, także współfinansowanego z pieniędzy unijnych.

Podkategorie