Wiadomości

1920x810

Gmina Krasnystaw otrzymała dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie w 2022 roku zadania w zakresie dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku osobom tego pozbawionym. Umowę o udzielenie dotacji podpisali Albin Mazurek- Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie oraz Wójt Gminy Krasnystaw Edyta Gajowiak-Powroźnik. 

herbugk m

Krasnystaw, dnia  21.03.2022 r.

 

 

 

Przewodniczący
Rady Gminy Krasnystaw
RG.0002.3.2022

                
                    

ZAWIADOMIENIE

    Działając na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) zwołuję XXXV sesję VIII kadencji Rady Gminy Krasnystaw na dzień 29 marca 2022 r. na godz.10.00.
Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Krasnystaw (pokój Nr 203 - II piętro),  ul. Marii Konopnickiej 4.

W miejscowości Widniówka został znaleziony pies.

pies

Pies jest ufny i zadbany.
Informacje pod numerem Urzędu Gminy Krasnystaw:
tel. 82 576 37 53 wew. 209

Podkategorie